Prins Mike I

Mèt Vastelaovendj van kracht, gaon wae fieëste toet wiet inne nacht!

Ich, prins Mike de ieërste, bie de gratie van President Hen, Vorst Bob en de Raod van Èlf, 71e prins van de Foekepotters in 't jaor 2020, proklameer hiebie 't volgendje:

 

Ten 1e

Ich bin gruuets en vinj ‘t ’n ieër óm hie noe as prins oppe buun te staon. 
Same mèt de Raod en gans Grathem zal ich d’r maximaal vuuer gaon.

 

Ten 2e

Sjete op ‘t OLS waas ‘n groeëte wins, naeve ‘n keizer en kuuening hieët sjötterie Sint Severinus noe ouch ‘ne prins.

 

Ten 3e

Det ich mèt dees daag neet gaon sjorre of programmere, dus op ‘t wèrk en bie JongNL zulle ze mich mótte excusere.

 

Ten 4e

V.G Onhoebeldj  hieët noe vuuer ‘t ieërst de scepter en prinsevaere. Ich bin d’r den ouch van uuevertuugdj det ós 7e optochtkreasie super sjiek geit waere! 

 

Ten 5e

Vastelaovendj verbintj jonk en aod, in same dae sjoeëne tied belaeve. Dit jaor is ós daobie niks te gek. Wae gaon alles gaeve!

 

Ten 6e

Al die activiteite wie de optocht, ‘t mertjfieëst en de Foekepop make de Grathemse Vastelaovendj uniek.
Kom det mitmake wantj ’t waertj dit jaor nog sjieker as sjiek.

 

Ten 7e

De luuj die doeër gebrek of zeekdje neet mèt ós mèt kinne, 
huuere d’r aevezieër bie en zulle wae dus mèt ein sjoeën puukske blome verwinne.

Ten 8e

Det jeugdprins Pelle en jeugdprinses Demi mèt de ganse jeugd flink gaon tampieëste en alle aojers laote zeen wie good zie kinne fieëste.

 

Ten 9e

Det wae mèt Door Diek en Dun mèt meziek doeër de straote gaon en nemes mieër stil kan blieve staon.

Wae moge gruuets zeen op zo’n sjieke borekepel,
mèt nemes minder as miene naef Kevin op dae verrèkdje koebel!

 

Ten 10e

Prins zeen det beteikendj nachtbrake. Mèt twieë gooj adjudante zal ich den ouch zeker neet verzake. Dees men höbbe de Vastelaovendj in ‘t blood. Ich benum hiebie Barry en Bert, den kumtj det zeker good!

 

Ten 11e

Det ich dees daag vuuerop zal gaon ónger mien motto:


Mèt Vastelaovendj van kracht, gaon wae fieëste toet wiet inne nacht!