Gaer Gedaon

Sinds 2006 zijn er weer bijeenkomsten voor de Aod Prinse (voorheen OPA). Het doel is om een gezelschap te vormen en in stand houden van Aod Prinse van CV “De Foekepotters”. Gedacht wordt aan een gezellige informele club zonder veel regels en verplichtingen. De enige jaarlijks terugkomende activiteiten zijn
• een activiteit of gezellig samenzijn op de vrijdagavond voor de 11e van de 11e
• presentie tijdens het Prinsenbal CV De Foekepotters