Prins Peter I

Prins Peter I
"Mèt polonais en ’n pilske komme wae in Grathem op gang. Drie daag vastelaovendj, des niks te lang!"

Ich, Prins Peter de 1e,

64e prins van De Foekepotters in ‘t jaor 2013 proklameer hiebie ‘t

volgendje:

 

Ten 1e:

Det ich noe mot concludere det CV De stuujkers ein good nèst is veur prinse.

Ich bèn al de 5e, det zooje de Naeve zich winse.

 

Ten 2e

Renne, Fietse en zwumme geit de komendje waeke aan de kantj, want noe gaon ich veurop in het

Foekepotterslandj.

 

Ten 3e

Bienao twintjig jaor geleeje streek ich vanoet Itter in Grathem nieer. Det ich noe veurop maag gaon

haaj ich noejt gedachtj, mer vinj ich ein groeate ier.

 

Ten 4e

Det der in het kroekelandj de komendje tied niks geit gebeure, behalve den het verseere in roeaj

gael, greune, mer ouch blauw en witte kleure.

 

Ten 5e

Det der minse zeen die vanwege zeekdje neet mèt kinne doon en det wae dao mèt ein pekske of

bleumke langs zullen gaon.

 

Ten 6e

Det ich same met Jeugdprins Jaap en mien dochter Jeugdprinses Lisa eine sjoeane vastelaovendj

gaon belaeve.

Ich weit zeker det wae nao dees daag zulle zegke; zoeaget maakse mèr eine kieer mèt in dien laeve.

 

Ten 7e

Det de optocht in Grathem kan iefere met dae in eeder groeate stad. Einzelgangers, wages en

groepe vol pracht en praal, en aansloetendj ein bal oppe merktj en inne zaal.

 

Ten 8e

Det ‘Doeër Diek en Dun’ veural door mot gaon mèt laeve maake en tampieëste.

Veur mich is in eeder geval eine wins; ‘vannacht ein serenaatje bie de prins’.

 

Ten 9e

Det het in hoeze Van Hulzen mèt ein jeugdprinses en eine Prins eine groeate ongerein geit waere.

Wae zulle dus good op motte passe op dae kroean en op die vaere.

 

Ten 10e

Om ouch met aswoonsdig nog alik de deur oet te kinne gaon, höb ich mien adjudante die achter mich

staon. Die men laote mich neet in de steek: Roger Houben en Paul Beek.

 

Ten 11e

Det ich dees Vastelaovusdaag veurop zal gaon onger ut motto;

Mèt polonais en ’n pilske komme wae in Grathem op gang. Drie daag vastelaovendj, des niks te lang!

 

Alaaf

 

Zoeë gegaeve op 26 jannewari 2013 te Grathem inne zaal.

 

Prins Peter 1e