OETSJLAAG GROEËTE ÓPTOCHTJ 2020 MÈT 278 DEILNUMMERS!

Oze groeëte óptochtj waas gelökkig nèt oppe tied begós en aafgeloupe, vuuer get sjtorm én raegen väöl te vreug ein inj mook aan ’t Boete Mert Fieëst ! Mer . . . d’r woor dit jaor wieër eine kei-sjieke verzörgdje óptochtj, dae bestóng oet: 3 einzelgänger 7 klein groepe 9 groeëte groepe 4 wages, aangevöldj mèt oze eige Prinsewage Gae as publiek höbtj mèt SNS-en väöl sjtumme oetgebrachtj (362 geldjige sjtöks), dees wore zeer gevarieerd verdeildj uuever alle deilnummers. Eine dieke Alaaf dao vuuer !

WANT: “ Mèt Vastelaovendj van kracht, gaon wae fieëste toet wiet inne nacht ! ” PRINS MIKE I, ADJUDANTE BARRY & BERT EN LEJE VANNE RAOD VAN ELF ÉN: “ ’t is gedaon mèt chille, fieëste det is waat wae wille ! ” JEUGDPRINS PELLE I & JEUGDPRINSES DEMI I, ADJUDANTE TIJS & MEIKE EN LEJE VANNE JEUGDRAOD 2020

Einzelgänger: 1 163 p nr. 1 “geite kieës” (Frank Custers) 2 157 p nr. 9 “ich höb ‘m te lang d’r in gehadj !” (An Raemakers) 3 150 p nr. 18 “ich bön gekloeëtj, ich zit allein in eine boeët” (deil-II VG Wurse Kwaod Om, Lisa van Hulzen)

Klein Groepe: 1 164 p nr. 4 “kunstgalerie inne Nassaurie” (VG Döbbel D, Marjo Lupsen) 2 158 p nr. 7 “nao 3 dolle dagen is het sjleipe of dragen” (Theo Rittersbeek) 3 157 p nr. 16 “liestaofel vuuel twieë pelsonen !!” (Chrétiën Evers) 4 154 p nr. 10 “vastelaovendj in Grathem is fantastisch !” (Kim Verkoulen) 5 151 p nr. 20 “de flietkel” (Mayke Frenken) 6 150 p nr. 23 “net as pap foekepotter gewoeëre” (Kaïya Timmermans) 7 146 p nr. 14 “carna-val” (Ivo Pinxten)

Groeëte Groepe: 1 167 p nr. 11 winnaar Publiekspries: “mèt ein diploma van ’t dictee vers inne tes, lieërdj Mike ós ein gooj les !” (VG Ongehoebeltj, Koen Brunenberg) =2 156 p nr. 3 “fusieclub . . . waerdj het balle of verzoepe” (Theo Gielen) =2 156 p nr. 5 “vastelaovendj zit bie os in ut blood” (VG Jónk Gelieërdj”, Lon van den Heurik) =2 156 p nr. 15 “Paul Beek zien hore” (VG APK - Adje Paeperkook, Rens Grispen) =2 156 p nr. 17 “mèt vastelaovendj is ós niks te doll!” (Dames Raod van Elluf, Marlie Reijnders) =6 153 p nr. 8 “bleumkes boete” (Jaqueline van Zandvoort) =6 153 p nr. 22 “koks Harie/Geraats” (VG Net Vaerdig, Lieke Schreurs) 8 152 p nr. 21 “sjottekapel geit veur de Grath-UM” (Riek Rietjens) Schutterij St. Severinus & Borekepel Doeër DIEK en Dun 9 142 p nr. 13 “ut vettig hepke” (Chantall Sonnemans)

Wages: 1 170 p nr. 19 winnaar Foekepotter-trofee: “wae zètte noe alle zeile bie en zeuke eine sjat vuuer ane prins z’n zie !” (deil-I VG Wurse Kwaod Om, Lisa van Hulzen) 2 155 p nr. 6 “MC Grathem 50 jaar !” (CV De Sjtuuekers, Gaby Bollen) 3 149 p nr. 2 “wae haaje geine tied om get te make, want wae stake !” (Paul Jacobs) 4 145 p nr. 12 “ ’t is gedaon mèt chille, fieëste det is waat wae wille !” (Jeugdraod Grathem: prins Pelle I & prinses Demi I, Ron Steijven).

Mèt dank aan de juryleje: Melroy Frantzen / Marc Gelissen / Bert Verstappen Chris Verstappen-Welters / Patricia Zentjens Alle deilnummers eine DIEKE merci vuuer eur mètwirking. Van ós moogtj gae gerösj al beginne mèt de ideeje vuuer kómmendj jaor. Sukses en väöl plezeer!

Foto's: Frans Daemen