Martijn de Ierste de 69e Prins

’t Ging d’r nog sjpannendjer aan toe es anges tiedes ’t Prinsebal van De Foekepotters op 27
jannewari 2018. Wie ’t oetrope begós, bleek det d’r ierst ein echte misdaad opgelostj mosje waere.
De scepter van de Prins waas verdwene. Op de bühne van ein vol zaal Geraats ontsjpon zich
vervolges ein echte crimi, woeë in diverse prinsenkandidate in de huid van bekindje detectives de
revue passeerdjen. Naodet onger mier Baantjer, James Bond, inspecteur Clouseau, en zelfs Derrick
zich mèt ’t geval bezig haaije gehaoje, waerdje Martijn Bidlot oetgerope toet 69 e Prins van De
Foekepotters. Dit ónger luid applaus van ’t Grathemse publiek, de bezeukendje Prinse van De
Bokkeriejers oet Sint Joeës en D’n uul van de Grauwert oet Mofert. En natuurlik onger
aanmoediging van de klanke van Boorekapel Door Diek en Dun.
Martijn waerdje in 1983 in Remunj geboeëre ómdet zien mam dao kort ging logere, mer woeëntj
zien hieële laeve al in Grathem. Ierst ónger de vleugels van pap en mam, mer noe natuurlik op
zichzelf. Martijn werktj bie GEA Weert BV es manager odermanagement. Hae is eine actieve
vereinigingsman. Zoeë is hae lid van Tennisvereiniging TC De Koel, woeë hae competitie speeltj in
’t Vriedigaovendj Gemingdj Team 1. Sinds 2010 is Martijn ouch vriewilliger die JongNL Grathem
woeë hae in ’t dageliks bestuur zitj en vanaaf 2016 zelfs vuuerzitter is. Zien enthousiasme vuuer
de jeugd bringtj Martijn ouch in bie De Foekepotters. Hae is lid van de commissie jeugdcarnaval en
heltj zich met name bezig mèt de jeugdprinsenbal en de kinjerboorebroeloftj.
Martijn heet de vastelaovendj van jongs aan mètgekrege. Ein fieëst det dit jaor bie de familie Bidlot
extra glans zal höbbe. Óm al ’t zjwaore werk es Prins aan te kinne heet Martijn zich verzekerdj van
de sjteun van twieë adjudante, namelik Joost Raemakers en Roel Helwig. Martijn is eine
enthousiaste, gedreve en energieke kaerel dae ’t ein ier vindj in Grathem mèt de vastelaovendj
vuuerop te moge gaon. Hae duit det ónger ’t motto: Jònk en Aod, gans Grathem fieëstj zich
oet de naod!