WINNIEËR DIE ROET ZUUT D’R SJOEËN OET!

Dju die roet zuut d’r sjoeën oet!

De winnieër van de roet-verseer aktie is nemus minder as Riek en Har Rietjens. Prefisiat en kei sjiek!