Jan-Willem I – Prins van De Foekepotters 2023

Zaoterdig 28 jannewari letst waas ’t zoeë wiet. Nao twieë jaor van wachte wore De Foeke­potters en Foekepotterinnekes natuurlik zeer benoedj waem det zie es noewe prins zoje moge begroete. De sjtumming waas den ouch opperbest, want ederein haai waal weer zin in ein fieëstje. In eine bomvolle zaal waerdje, ónger ’t toezeendj oug van de hoeëghede van D’n Uul van de Grauwert oet Mofert en de Bokkeriejers oet Sint Joeëst, en natuurlik de Grathemse luuj de 74e prins van De Foekepotters oetgerope. En waat vuuer eine. Nemes minder es Jan-Willem Sniekers, Prins Jan-Willem I.

Jan-Willem is geboeëre en getoeëge in Grathem, al waerdje d’r vuuer de geboeërte zelf eine pitstop gemaaktj in ’t zekehoes van Wieërt. Hae is 38 jaor aod en woeëntj same mèt zien leef Hanneke (Wolff), die hae inkele maondje geleje hieët verrastj mèt ein huweliksaanzeuk. En, zie hieët jao gezagtj! Same hubbe zie twieë leef dochters, Sam van bienao vief en Juul van drie.

Oeëts is Jan-Willem es stagiair binne kómme loupe bie ’t bedrief HEYDAY in Eindhoven en is dao blieve plekke. Inmiddels is hae dao werkzaam es Manager Strategy Office. Hae werktj dao noe zo’n dertieën jaor.

Jan-Willem is lid van T.C. De Koel en van De Foekepotters. Toet inkele jaore trök waas hae ouch lid van de staf en ’t bestuur van JongNL Grathem. Ouch is hae muzikaal. Hae waas 10 jaor lid van oos eige Boorekapel Door Diek en Dun en met drie vrunj vormtj Jan-Willem toet op vandaag de band reEDITORS (vuuerhaer Kaltspiel), waoemèt hae al mieër es 350 optraejes in Nederlandj en dao boete, toet op flinke festivals aan toe, hieët gegaeve. Dao sjpeeltj hae de basgitaar. Naeve tennis fietstj Jan-Willem gaer en vindj hae skije ouch kei sjiek. Mèt inkele angere is Jan-Willem ouch initiatiefnummer bie CPO Grasheim, ein wuuening­­boe­project det gerealiseerdj zal waere op de aoj voetbalveldje aan de Sportlaan.

Hae heltj verder van de sjoeën dinger van ’t laeve. Lekker oet aete mèt vrunj, ein conzaer bezeuke, of gewuuen aan de bar get klassjenere. Wie hae zelf zeet is Jan-Willem altied op zeuk nao ein excuus óm ’t gezellig te make.

Jan-Willem is eine actieve mins dae in Grathem gaer en väöl gezeen is. Doeër de jaore haer is hae gekindj vuuer onger angere zien ‘roze keuk’, ’t ougste van komkommers, de vief minute van Jan-Willem en zien tiedes vastelaovendje waal gedrage, neet aan te gluure, net get te sjtrak zittendje, sjaatspak.

Jan-Willem de Ieërste hieët zich verzekerdj van de sjteun van twieë adjudante, te weite Martijn Bidlot en Wil Daemen. Hae zal tiedes de vastelaovendj bie De Foekepotters vuuerop gaon ónger zien mótto:

Jonk en aod, niks te gek,

Vastelaovendj in Grathem, det is nog geine poppedrek!

Zaterdag 28 januari jongstleden was het zo ver. Na twee jaar wachten waren de Foekepotters en Foekepotterinnekes natuurlijk zeer benieuwd wie zij als nieuwe prins zouden mogen begroeten. De stemming was dan ook opperbest, want iedereen had wel weer zin in een feestje. In een bomvolle zaal werd, onder het toeziend oog van de hoogheden van D’n Uul van de Grauwert uit Monfort en de Bokkeriejers uit Sint Joost, en natuurlijk het Grathemse publiek de 74e prins van De Foekepotters uitgeroepen. En wat voor een. Niemand minder dan Jan-Willem Sniekers, prins Jan-Willem I.

Jan-Willem is geboren en getogen in Grathem, al werd er voor de geboorte zelf een pitstop gemaakt in het ziekenhuis te Weert. Hij is 38 jaar oud en woont samen met zijn lieve Hanneke (Wolff), die hij enkele maanden geleden heeft verrast met een huwelijksaanzoek. En, ze heeft ja gezegd! Samen hebben zij twee lieve dochters, Sam van bijna vijf en Juul van drie.

Ooit is Jan-Willem als stagiair binnengekomen bij het bedrijf HEYDAY in Eindhoven en is daar blijven hangen. Inmiddels is hij daar werkzaam als Manager Strategy Office. Hij werkt daar nu zo’n dertien jaar.

Jan-Willem is lid van T.C. De Koel en van De Foekepotters. Tot enkele jaren geleden was hij ook lid van de staf en het bestuur van JongNL Grathem. Ook is hij muzikaal. Hij was 10 jaren lid van onze eigen Boerenkapel Door Diek en Dun en met drie vrienden vormt Jan-Willem tot op vandaag de band reEDITORS (voorheen Kaltspiel), waarmee hij al meer dan 350 optredens in Nederland en daarbuiten, tot op flinke festivals aan toe, heeft gegeven. Hij speelt daar basgitaar. Naast tennis fietst Jan-Willem graag en vindt hij skiën heel sjiek. Met enkele anderen is Jan-Willem ook initiatiefnemer bij CPO Grasheim, een woningbouwproject dat gerealiseerd wordt op de voormalige voetbalvelden aan de Sportlaan.
Hij houdt verder van de mooie dingen van het leven. Lekker uit eten met vrienden, een concert bezoeken, of gewoon aan de bar “klassje­nere”. Zoals hij zelf zegt is Jan-Willem altijd op zoek naar een excuus om het gezellig te maken.

Jan-Willem is een actief iemand die in Grathem veel en graag gezien is. Door de jaren heen is hij gekend voor onder andere zijn ‘roze koeken’, het oogsten van komkommers, de vijf minuten van Jan-Willem en zijn tijdens de carnaval gedragen, niet aan te gluren, net iets te strak zittende, schaatspak.

Jan-Willem de Eerste heeft zich verzekerd van de steun van twee adjudanten, te weten Martijn Bidlot en Wil Daemen. Hij zal tijdens de carnaval bij De Foekepotters voorop gaan onder zijn motto:

Jonk en aod, niks te gek,

Vastelaovendj in Grathem, det is nog geine poppedrek!